fbpx

 

Foto: Ann-Mari Bjering

Mai er rett rundt hjørnet og da er det heller ikke lenge igjen før slåtten er i gang. Og i den anledning har vi sett på nokre praktiske tips før førsteslåtten. For husdyrbrukene er denne kanskje den viktigste slåtten.

Det som en alltid bør begynne med er å gå over utstyret enn har i god tid før. Nedover kjem ei liste med gode punkt som er verdt å hugse på.

  • Kniver på forhøsteren bør dere nye eller skarpe slik at graset skjæres av og ikke hugges av. Har en ett rent kutt so vil det gi raskere gjenvekst.
  • For rundballepresser bør en sjekke at røret som skal spre nettet ut på ball ikke har slitemerker.
  • At det er rett overlapp på strekkfilm bør også sjekkes på de første ballene. Som regel bør de være 2-3 cm overlapp.
  • Når en endelig skal starte so er det viktig å sjekke faktisk menge nett på ball. Det bør alltid være minst 2.3 runder nett.

En stor overvekt av surforet er presset med kombipresse. Og dette gjer at ballene må transporteres av jorde etter at de er ferdig pakket. Da er det viktig at dette gjøres på en so skånsom måte som mulig, for å hindre strekk i og skader i filmen.

  • Det skal ikke stables mer enn tre baller i høyden.
  • Vist fôret er tørt og ballene kompakte kan de settes på gavlen og en kan stable dei i en pyramide.
  • Bløte baller bør ikke stables, dette for å unngå at ballene i bunnen blir klemt sammen slik at plasten går i fra ballen og en får luftlommer.

Skal en kunne få store avlinger so er det viktig å få veksten raskt igjen.

  • Gjødsla bør en få raskt ut etter slått.
  • I etterkant av 1.slått er det også et vindu, dersom veksten er god, hvor en kan ugrasbekjempe eng som skal være med videre noen år.
  • Vist en har ett bevist forhold til avling som en har tatt bort, so kan en lettere tilpasse rett mengde gjødsel etter 1. slått. Dette kan variere på skiftenivå.

Dette var noen korte men forhåpentligvis verdifulle tips å ta med seg før førsteslåtten.

 

 

Kilder: Felleskjøpet