fbpx

Reglene for fotbad har endret seg:

Med voksende bekymringer må regelendringer i bruk av kobbersulfat og formaldehyd vurderes, det er avgjørende at andre sikrere og effektive løsninger vurderes.

Kobbersulfat:

Kobbersulfat kan ikke lovlig brukes i en fotbad lenger. I henhold til EUs forskrifter, desember 2015 ‘Kobbersulfat kan bare brukes til 31. desember 2015’

Ved å bruke kobbersulfat som en fotbadoppløsning kan det føre til livslang jordforurensning. Tilbake i 2001 ble det notert i Hoards Dairyman at “på enkelte steder har avkastningsutbyttet blitt sterkt redusert som følge av kobber toksisitet. Ved nåværende satser vil mange meierioperasjoner oppnå levetidens akkumulative belastning innen en periode på 10-15 år. Gitt at det er nå 2016, er det klart at mange melkebønder allerede har nådd levetidskontaminering av jord.

Formaldehyd(formalin):

Formaldehyd er et kreftfremkallende middel, funnet å forårsake kreft.

Basert på EUs forskrifter fra juni 2014 ble formaldehyd omklassifisert til kreftfremkallende kategori 1B og muten kategori 2. Også IARC har påvist at det er tilstrekkelig bevis at Formaldehyd er kreftfremkallende for mennesker. Formaldehyd har vist seg å forårsake kreft i nasopharynx og leukemi.

Reglene om bruk av formaldehyd (Formalin) endret seg i slutten av november 2015 i henhold til DEFRA. I følge endringene som ble notert i slutten av 2015, “hvis et helse- og sikkerhetsspørsmål oppsto ved bruk og undersøkelse, og den som brukte den, ikke hadde blitt opplært og kompetent, kunne det være grunnlag for straffeforfølgelse”.

Prøv Provita Hoofsure Endurance isteden for kobbersulfat og Formalin. Billiger, bedre og ufarlig:)

Les mer her: https://3bservice.no/klovpleie/

Eller ring oss NÅ på: 477 55 085