fbpx

RUNAR ODLAND

Runar er 6. generasjons, driver av gården på Varhaug. Han kjøpte først en gård av onkelen til faren sin i 2003, og drev så i samdrift sammen med sin far fram til 2017. De drev med melk og gris. I 2017 tok Runar over driften alene, produksjonen av gris ble avviklet, og grisfjøset ble ombygd til kalve- og oksefjøs.

I dag har Runar ca. 45 årskyr og en kvote på 425 tonn, han har framfôring av alle egne kalver. Inseminerer alle dyr selv, og han bruker en del kjønnsseparert sæd, siden han ønsker flere oksekalver, her velges det sæd av kjøttfe-raser. Runars interesse for avl må sies å være over gjennomsnittet, da særlig simmental og holstein. Så ønsker du å snakke avl er Runar ikke vond å be?

I 2018 lå gjennomsnittsytelsen på 11.100 EKM, FS-tallet var 101 og gjennomsnitt celletall var 94-tusen.

Faren til Runar er pensjonist, men fremdeles aktivt i driften av gården og selvsagt til stor hjelp.

Når det kommer til grovfôr, så eier han alt av maskiner selv, 1. og 2. slått legges i plansilo, i disse brukes det Grasat+ som ensileringsmiddel, tanken på å bruke Advance+ i plansiloene er nok litt fjern i dag, da han har svært gode resultater slik det er i dag.

3.Slått presses i rundballer. Her har de brukt Kofasil LP/ Ultra, alt etter forholdene tidligere, men i 2018 prøvde han for første gang Advance+ i en del rundballer. Det var uvant og krevde litt endringer av rutiner, men avgjørelsen om å bruke Advance+ på alt av rundballer i 2019 ble tatt på grunnlag av resultat, pris og erfaring.

Runar melker i dag i en DeLaval 2×4 tandemstall fra 2005 når de bygget nytt fjøs. Per i dag er det helt uaktuelt å sette inn robot.

I 2015 valgte Runar å bytte fra DeLaval sin Clover spenegummi til Milkrite Impuls trekanta spenegummi. Dette byttet er Runar svært fornøyd med i dag. Runar sier at dette sitter bedre på spenen, gir lavere celletall og ikke minst roligere dyr under melking. Kvaliteten på utstyret er også svært solid, han har ikke fått en eneste spenekopp ødelagt siden han byttet i 2015, dette skjedde jevnlig med di gamle spenekoppene.

Jurpleie er viktig. Her brukes det KenoPure som legges på som skum for å sikre god rengjøring og smøring av spenen før melking. Etter melking brukes KenoDin SD som spenespray, noe som gir myke spener samt en desinfisering av spenen med aktiv-regenererende jod. I 2018 hadde han INGEN mastitter på dyr i laktasjon, bortsett fra ett spenetråkk.  3 kyr ble behandlet under avsining. Runar sier seg svært fornøyd med jurhelsen. Han skal nå også teste ut KenoMint som spenespray.

Bakti-fukt blir brukt i sinku-avdelingen 2 ganger om dagen, og dette har vist seg og ha god effekt. Bakti-Fukt ble også brukt i båsene til melkekyr tidligere, men sluttet med det når celletallet kom ned på 70-tusen. Men skulle celletallet begynne å stige, vil han igjen begynne å bruke det der også. Runar sier han har prøvde forskjellige andre produkter, men Bakti-Fukt støver mindre, bedre å jobbe med, klumper ikke og det bare fungerer, sier han.

Klauvhelse er en nøkkelfaktor. Her brukes det i dag Hoofsure Endurance som fotbad, han fotbader melkekyrne jevnlig for å styrke klauvene og forebygge sykdom.

KenoFix brukes på navlen på alle kalver. Den kan også brukes på alt av sår og klauver.

Levarbon Goldehefe holder han nå på å teste ut.

Runar er godt fornøyd med produktene, servicen og prisene hos 3B Service AS, og der er en fordel at han kan får kontakt direkte med 3B Service AS nesten uansett tidspunkt?

Produkter fra 3B Service AS omtalt her: Milkrite spenegummi, Advance+, Kenodin, Kenomint, Kenopure, Bakti-Fukt, KenoFix, Levabon Goldhefe og Hoofsure Endurance.