fbpx

Tidligere i sommer tok vi turen til Mosjøen for å besøke Morten og Tonje!

Morten er fjerde generasjonsdriver av familiegården. Han tok over gården i 1990 og 16 år senere møtte han Tonje, og ideen om å starte opp med gris begynte å ta form. De bestemte seg også for å ha ammekyr. Så i 2008 ble spaden satt i jorden og de bygget et grisefjøs, samtidig kom 16 bedekningsklare kviger til gården.

I desember i fjor fikk Morten og Tonje installert en Anolytech-maskin. Dette var fordi de slet en del med avvenningsdiaré hos smågrisene, og de ønsket å sikre alle dyrene godt og bakteriefritt drikkevann til enhver tid.

Når det kommer til avvenningsdiaré hos smågris, har de merket en vanvittig forbedring etter de installerte Anolytech-maskinen. De har gått fra å miste i snitt 8-10 smågris til å gå ned til 0-2 stk. Maskinene produserer også katolyt (saltbalanse) som de bruker mye av, både til smågris mot diaré men også til purkene for å gi de en boost etter grising. Morten og Tonje sier også at de nå har langt mindre leddbetennelser på spegrisen. Med det er ikke bare på diaré og leddbetennelser de har merket en betydelig forbedring. Kjøttprosenten på slaktegrisen har også gått opp.

Over en liten periode i mars/april i år erfarte de at maskinen ikke gikk helt som den skulle. Så i mai var servicetekniker Tore Lie fra Anolytech innom og hadde service på anlegget. Etter dette steg kjøttprosenten raskt opp igjen. Morten og Tonje vet nå at til neste gang må de kontakte oss umiddelbart om de mistenker at maskinen ikke går som normalt.

Morten og Tonje forteller at de nå har blitt langt flinkere til å bruke anolyten til desinfeksjon siden de alltid har den tilgjengelig og den er så lett å jobbe med. Dette har redusert smittepresset i hele fjøset. Skulle de ha kjøpt all den desinfiseringen de nå bruker hadde de vært konkurs for lenge siden sier Morten og ler.

Veterinæren uttalte også nylig at de nå bruker langt mindre medisiner enn tidligere, så dette tyder på friskere dyr med mindre problemer og bedre resultater. Totalt sett er Morten og Tonje svært fornøyd med resultatene de har fått ved Anolytech-maskinen på gården, og gleder seg til fortsettelsen.

Til ammekyrene har de brukt Provita råmelkserstatning til kalv og Response Paste.  Morten forteller at råmelkserstatningen har reddet flere kalver hos dem. De starter nå også med å gi ammekyrene Nordic Block Premium og Bovital Rind Universal, og vi i 3B gleder oss til å høre tilbakemeldingene på dette til neste år.

Drømmen er å også bygge et nytt ammeku-fjøs og få alle ammekyrene under ett tak på gården.

Om det blir med drømmen eller en realitet gjenstår og se, men vi takker for oss og ønsker dem masse lykke til videre!