fbpx

Krekling Samdrift DA

 

KREKLING SAMDRIFT DA

Fakta om gården:

Driver melkeproduksjon med 236 tonn i kvote.

Fjøset er et løsdriftsfjøs fra 1992,

oppgradert med Lely A4 melkerobot.

Oksekalver selges og kvigeoppdrett

foregår i et eget ungdyrfjøs.

Alt grovfor pakkes i rundballer.

«Etter at vi skiftet kraftfortype (Norgesfor Fase 1høg) og startet med Levabon Goldhefe har dagsytelsen økt med ca.3 liter. pr. ku pr. dag.

Godt fornøyd med produktene og kompetansen på storfe hos 3B Service AS. Bakti-Fukt i båsene, Nordic Block og energi boluser gir lavere celletall og kyrne kvikner raskt til etter kalving og med mindre fare for produksjonssykdommer. Gir nå kalvene Provita Protect før inntak av råmelk for bedre kalvehelse og tilvekst.»

Ole Håvard Haug
Krekling Samdrift

Produkter fra 3B Service AS brukt hos Krekling Samdrift: Advance+, Provita Protect, Nordic Block Premium, KNZ-saltstein, Energi boluser, Calsium boluser og Bakti-Fukt.