fbpx

Jordbruksoppgjøret skjer jo ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Nå er det snart tid for utbetaling av tilskudd til bøndene. I fjorårets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022, men tilskuddet skulle definitivt ha vært høyere. Vi er mange som er avhengig av landbruket og de sysselsetter flere uten om gården, slik som bl.a. elektrikere, rørleggere, snekkere, og ikke minst 3B Agro AS.

I årets jordbruksoppgjør håper vi virkelig bøndene får gjennomslag for høyere inntekt, det fortjener de!

 

Vi ønsker alle en fin helg, og husk:

 

De fleste måltider starter hos bonden, takk for maten ?