fbpx

Han fikk installert Anolytech/ SF Ystad Holding AB maskin sommeren 2019. Ask driver med med slaktergris og egg-produksjon. Hovedmotivasjonene til Gunnar for å få installert Anolytech maskinene var at han ønsket å redusere bruken av kjemikalier på gården, samt sikre dyrene tilgang på helt bakteriefritt vann døgnet rund.

Gunnar har ett Funky våtfôringsanlegg til grisene. Der ble det tidligere brukt 10-13 liter med Softacid IV+ hverdag, som han sirkulerte i systemet om natten. Dette for å hindre gjæring og uønsket bakterievekst i blandetank og rørsystem, noe som medførte at han brukte over 4000 liter hvert år. Nå kan Gunnar fornøyd fortelle at han bruker dette kun 1. gang i måneden og da kun 10 liter. Så han er svært fornøyd med å ha redusert bruken fra over 4000 årlig til 120 liter. Bare besparelsen han har på innkjøp av syre dekker nesten hele kostnaden på å ha en Anolytech maskin på gården. Han opplever også mindre slitasje på innredningen i grisefjøset og bedret miljø totalt sett.

7-10% av grisene som kommer til han fra Rogaland har tegn på halebiting, dette var noe han bare delvis klarte å bekjempe tidligere, men etter installasjonen av maskinen har han klart å få problemet helt bort. Gunnar påpeker at han alltid passer på å ha ting/leker som aktiviserer grisene og legger i tillegg inn flis/spon 2 ganger daglig til dem. Leddbetennelse er også noe som Gunnar fikk på noen griser fra tid til annen. Her har han opplevd en merkbar reduksjon i tiden etter Anolytech maskinen kom på plass.Tidligere kunne han også oppleve at enkelte griser ble oppblåst i magen (ballong gris) og fikk problemer, dette problemet er helt borte i dag.

Hypoklorsyren som maskinene produserer på gården, blir også brukt til all desinfeksjon i grisefjøset, da lager han en løsning på 10% hypoklorsyre og 90% vann. Den eneste kjemien han i dag bruker i grisefjøset er Neopredisan – mot spolorm egg.

Han sliter litt med diare på grisene med det samme de kommer til han, dette kan skyldes flere ting bla. overgangen til våtfôr og miljøforandring. Gunnar skal derfor nå installere en katolyt ventil som lar han ta vare på bi-produktet i dannelsen av anolyt(hypoklorsyre), dette produktet kalles katolyt og er en super saltbalanse som grisene elsker. Vi gleder oss til å se hvordan dette vil fungere for han og skal følge opp straks vi får resultatene.

Gunnar driver også med eggproduksjon og la om fra burhøns for 7 år siden. For 4 uker siden satte han inn det første nye innsette med høner siden han fikk anlegget på plass. Gunnar sier at så langt ser dette svært bra ut og kun 2 høner har falt fra på disse ukene. I hønsehuset brukes også bare hypoklorsyre med samme blandingsforhold 10% hypoklorsyre og 90% vann til desinfeksjon.

Ask har også laget seg slik til at han får det inn i sin privat bolig og dermed sikrer at vannet de selv drikker og bruker alltid er av beste kvalitet og fritt for bakterier.

Ønsker du å snakke med Gunnar eller mer informasjon om Anolytech/ SF Ystad Holding AB, ta kontakt med oss i 3B Service AS så fikser vi det?