fbpx

Norsk landbruk sørger for at Norge får sunn og god mat. I Norge so er det lite jord i forhold til andre land og mulighetene for å importere mat er store, men det å produsere mat i Norge er mye mer miljøvennlig og solidarisk enn det å importere fra utlandet.  Fremtiden for norsk landbruk vil støyte på utfordringer.  Dagens regjering har en sentraliseringspolitikk som betyr at de ønsker færre og større gårder. Dette gjør at det blir mindre lønnsomt for bøndene å benytte seg av arealer som er vanskeligere i drift. Ser en lengre frem i tid so kan Norsk landbruk stå overfor mange nye utfordringer, men også muligheter i årene som kommer.

Klimaendringer

Klimaendringene vil få store konsekvenser for det globale landbruket. En ser allerede i dag at klimaet har endret seg. Et eksempel av dette kan en se i California der bøndene har fått opplevd konsekvensene av global oppvarming i flere år. Ifølge forskerne vil også Norge rammes av klimaendringene. Norsk Klimaservicsenter spår en temperaturøkning på 4,5 prosent, færre dager med snø men mer regn. Det vil også bli en økning i flomstørrelse ifølge Norsk Klimaservicsenter, men for norsk landbruk så trenger ikke konsekvensene av klimaendringene å bli så dramatiske. Rikelig tilgang på rent vann kan utvikle seg til å bli et viktig konkurransefortrinn for norsk landbruk.

Forbrukerne ønsker seg trygge produkt. 

Det er flere rapporter som peker på at forbrukerne vil foretrekke produkter som er sunne, trygge og bærekraftige, fri fra tilsetningsstoffer og medisiner. Maten som det norske folk får i seg skal være bra for helsen og bøndene som lager maten skal ha det bra og ikke minst dyrene skal trives best mulig. På disse områdene er Norsk matproduksjon allerede ledende. Norsk landbruk har heldigvis lite utfordringer med dyresykdommer, antibiotikaforbruk og -resistens sammenlignet med andre land. Dette vil selvsagt gi norsk landbruk et konkurransefortrinn mot land som produserer billig mat og som er lite bærekraftige.

Teknologi

Ny teknologi i fremtiden vil muliggjøre nye produksjonsmetoder og produkter. Eksempler vil være at landbruksroboter vil gi større avlinger, redusere kostnader, og sørge for mer effektiv tidsbruk for bonden.

Norsk landbruk har en spennende framtid i vente. Hvordan det blir vet man aldri helt sikkert, men at Norge har gode forutsetning for å drive et bærekraftig landbruk er helt sikkert. Der bøndene og samfunnet vil ha en viktig faktor for å få til dette. Derfor håper vi på et landbruk med mangfold av små, mellomstore og store gårder som utnytter ressursgrunnlaget.