fbpx

Vital Dry Sinku er en sammensetting av høykvalitets vitaminer, mineraler og antioksidanter spesielt tilpasset sinkyr(gjeldku) og høydrektige kviger. De siste 8 ukene før kalving er det viktig å bygge opp immunstatusen til dyrene. Det er i denne perioden en legger grunnlaget for kalvingen og oppstart på laktasjonen. Vital Dry Sinku er i pulver form og kan blandes i TMR eller strøes på toppen av silo som en toppdressing.

Hva gir Vital Dry Sinku:

  • Styret immunforsvar hos ku og kalv
  • Reduserer risikoen for mastitt
  • Reduserer risikoen for tilbakeholden etterbyrde
  • Reduserer risikoen for melkefeber og løpedreining
  • Reduserer faren for ødem i juret, særlig hos kviger
  • Bedre råmelkskvalitet
  • Bedre fruktbarhet
  • Bedre oppstart på laktasjon
  • Lavere celletall

Dosering 100g dyr/dag

Vital Dry Sinku 25kg