fbpx

 

Mastitt er betennelse i jurkjertel, og er stort sett forårsaket av bakterier, sopp eller virus, også kalt infeksiøs mastitt. I tillegg kan mastitt være en reaksjon på mekanisk skade fra td. mekaniske anlegg, tråkk – eller klemskader. Mastitt oppstår som regel etter innførsel av bakterier gjennom spenekanalen, der den kommer inn i kjertelen, formerer seg i melkegangene og i jurvevet. Hvordan kua reagerer på dette er avhengig av flere faktorer. Kuas evne til å bekjempe infeksjoner varierer og er avhengig av miljøfaktorer, kuas generelle helse, stressituasjon, kalving etc. I perioden rundt kalving ses en økt forekomst av mastitt. Dette fordi kua er mer stressa og har redusert immunforsvar. En observant og proaktiv bonde er nøkkelen til å god helse hos dyra!

Mastittbakterier

Bakterien er alltid tilstede hos kyr, mennesker og i fjøsmiljøet, og hver dag må bonden gjøre en enorm jobb for å hindre at mastitt bakterien tar overhånd, blir et problem og kommer inn i spenekanalen. Om bakterien klarer å skape problemer hos kyra, er som nevn tidligere avhengig av kuas generelle helse og hvor robust den er. Bakterien smitter fra ku til ku under melking, fra miljøet kua oppholder seg og mellom melking. I Norge blir all medisinbehandling utført av, eller i samarbeid med veterinær, så dersom du har mistanke om at dine kyr at symptomer på mastitt, så skal veterinær kontakter. Vi i 3B Agro as er opptatt av hva du som bonde kan gjøre for å forhindre at dyrene dine får denne smertefulle sykdommen, og ønsker derfor å ha fokus på forebyggende arbeid.

Se kua hver eneste dag

Som observant og god bonde er det viktig at du hver eneste dag er opptatt av å se hver enkelt ku, og observerer hvilke forhold det er i fjøsen din.

Er det ro i flokken?

Spiser dyrene?

Er det tegn til diare` eller hoste?

Er det flyt på melkingen?

Har dyrene god plass?

Observerer du sår eller skader?

Hvordan er renholdet – er kua ren og pen?

Hvordan er miljøet i båsen?

Er det tegn til smerte hos noen av dyrene?

Hvordan beveger dyrene seg?

Alle tegn på at noe ikke er som det bruker å være eller endringer generelt skal tas opp til vurdering og man må stille seg spørsmålet. “Hva årsaken til denne endringen?”

Dette er observasjoner og spørsmål man som bonde må stille seg og ta vurderinger på hver eneste dag! Har man gode rutiner på dette og er PROAKTIV vil man kunne avdekke ugunstige forhold i tide og være tryggere på at kyrne har det godt og lever under gode forhold.

 

Kort sagt!

Jurhelsen til kyrne er superviktig, og påvirkes av så mange ulike faktorer. Derfor viser det seg at god jurhelse hos kyr er en trygg indikator på at dyrene har det godt og at miljøet i fjøset er bra. Vær derfor en observant og proaktiv bonde som tar dyrene og miljøet på alvor!

God helse oppnås når grunnleggende velferdsbehov er tilfredsstilt – Velvære, det sosiale miljøet, næringsinntak.

 

Dersom du ønsker å vite mer om produktene vi i 3B Agro anbefaler, kan du ta en ekstra kikk på produktene nedenfor – klikk på bildet og du kommer direkte til produktet i vår nettbutikk 3B Agro as 

Bruker du disse produktene fra CID LINES og har de som en del av dine hverdagsrutiner så sikrer du at kyrene dine stiller mye sterkere og er mer robuste og  motstandsdyktige mot uønskede inntrengere!

Kenofix:

Kenomint:

Kenodin:

Kenocool:

Kenopure: