fbpx

Har du tenkt på hvordan vi i Norge hadde vært uten norsk landbruk? Sikkert vanskelig å forestille seg for mange. Foruten landbruket her til lands so hadde det vært mindre av den trygge maten. Norsk landbruk sikrer trygg mat for alle, norske bønder produserer mat med dyrehelse og plantehelse i verdensklasse. Vi er de landet i hele Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen.

Det aktive landbruket vi har her bidrar også til vakre landskap og grunnlag for næringsvirksomhet. I hele lander er landbruket en viktig bidragsyter til sysselsetting, bosetting og verdiskapning. Det norske landbruket bidrar til framtidig velferd i Norge.

Men dessverre so går tallet på norsk gardsbruk ned, selv om produksjonen helder seg stabil. Dei siste åra so har kjøttforbruket vært historisk høgt. Dette indikerer at viktigheten av et norsk landbruk fortsatt er der. Det er ei endring som skjer, men om du har et lite eller stort gardslandbruk so er du fortsatt viktig for den trygge og gode opplevelsen som en får fra det norske landbruk.