fbpx

Partene i jordbruksoppgjøret har nylig blitt enige om å starte tilleggsforhandlinger på grunnlag av en ekstraordinær kostnadsvekst for gjødsel og bygningsmaterialer. Kravet jordbruket leverte 8 september 2021 vil være helt avgjørende å få gjennomslag på. Det blir krevd kompensasjon for bondens økte kostnader til handelsgjødsel på 527 millioner kroner og økte kostnader til byggevarer på 277 millioner. Inntektsmulighetene som Stortinget vedtok tidlegere i år blir allerede spist opp av de økte kostnadene.

Grunnen til at jordbruket får muligheten til å tilleggsforhandle, kommer fra Hovedavtalen mellom staten og jordbruket. Ønsket er at hele kompensasjonen blir finansiert med én budsjettbevilgning slik at det kan betales ut til bonden i februar 2022. Håpet er å få det til så raskt og praktisk mulig.

 

Hvorfor stiger gjødselprisene?

Den store økningen for gjødsel i norsk marked har fått mye oppmerksomhet i sommer. Et rimelig spørsmål vil jo da være; hvorfor skjer dette? Svaret er sammensatt og komplisert siden mange av de ulike næringsstoffene har litt forskjellig utvikling, men en viktig nøkkelfaktor å se på, er Kina. I Kina har det hatt en enorm appetitt på landbruksråvarer gjennom hele 2020 og 2021, og en viktig årsak er behovet for fôr til oppbygging av svinebesetningene etter den afrikanske svinepesten i 2018/2019. Kina har også økt importen formidabelt. De importerte nesten 40 millioner tonn landbruksråvarer, en økning på 58 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020. En annen grunn er også den store etterspørselen etter soya, mais og hvete som gir økning i prisene, og det at store produsentland som USA og Brasil sår/planter så store arealer som mulig. Dette har igjen ført til en stor økning i etterspørselen av gjødsel, og dessverre betydelig større enn det markedsaktørene så for seg. Med lave beholdninger inn mot våronna og begrensede muligheter til å øke kapasiteten, bidro dette til at prisene på gjødsel begynte å stige ganske raskt her i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et produkt som vil være verdt å merke seg i disse tider er Seofoss. Nå som gjødselprisen øker må en tenke smart og utnytte gjødselverdien. Slike produkt vil være bra for bonden, og vi ser allerede at Seofoss har fått en oppsving på grunn av sin evne til å binde nitrogen i gyllen som igjen fører til økt gjødselverdi. Viktigheten av å tenke økonomisk er helt nødvendig i dag, og det er ingen ting som er bedre enn at bonden får tak i produkt som hjelper han med nettopp det. Du kan lese mer om produktet her: https://butikk.3bservice.no/produkt/seofoss-15kg/ 

Kraftig prisøkning på byggevarer

Her er det også flere faktorer og sammensatte årsaker som bidrar til økt pris. Hovedgrunnen kommer nok fra den voldsomme etterspørselen etter trær i hele verden, spesielt i Europa og USA. At tre er en bærekraftig råvare til både bygg og innredning har flere fått med seg. Trenden har også blitt forsterket av coronapandemien, der “alle” plutselig ville begynne å pusse opp. Det hjelper heller ikke at en av verdens største produsenter av trelast fikk store barkebilleskader på sin eksport og restriksjoner på hogst. Da måtte Canada øke leveringstidene og en kraftig prisøkning fulgte med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre kostnader

Når det kommer frem at kostnadsveksten for enkelte varer har vært langt større enn det som ble lagt til grunn for i årets jordbruksoppgjør, så er det helt riktig og nødvendig at en prøver å forhandle frem nye betingelser. For bonden vil det selvsagt være avgjørende at kostnadsveksten blir kompensert. Andre kostnader som har økt er el-kraft og kraftfôr, og her ba jordbruket også om en kompensasjon, men dette var ikke mulig å få til. En ser nå at den sterke kostnadsøkningen på el-kraft kan blir enda sterkere utover vinteren, og dette vil føre til utfordringer for mange private hjem, men også for bonden. Sluttdatoen for forhandlingene er enda ikke satt, slik det er for ordinære jordbruksforhandlinger. Så en må bare krysse fingrene og håpe på en best mulig løsning for bøndene. Denne saken viser igjen hvor viktig det er å kjempe, og at en kjemper i lag med gode prinsipper. Bondeopprøret 2021 stopper ikke i år 2021, opprøret er en indikasjon på at bøndene er til stede og at norsk landbruk skal være en levedyktig næring.